Pravo na pristup informacijama
 
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) ARPA je donijela:
 
 

1) Interni akti ARPA-e:

- Pročišćeni tekst Statuta

 

2) Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2015.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2021.

 

3) Godišnja izvješća o radu Agencije

Godišnje izvješće o radu Agencije za 2015. godinu

Izvješće o radu za 2016. godinu

Izvješće o radu za 2017. godinu

Izvješće o radu za 2018. godinu

Izvješće o radu za 2019. godinu

Izvješće o radu za 2020. godinu

 

4) Planovi rada Agencije

Program rada Agencije za 2016. godinu

Program rada Agencije za 2017. godinu

Program rada Agencije za 2018. godinu

Program rada Agencije za 2019. godinu

Program rada Agencije za 2020. godinu

 

5) Odluke

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2016. i projekcije za 2017. i 2018.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.

Obrazloženje proračuna 2019.-2021.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.

Obrazloženje proračuna 2020.-2022.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.

 

6) Financijski izvještaji

Financijski izvještaj ARPA-e za 2016. godinu

Financijski izvještaj ARPA-e za 2017. godinu

Financijski izvještaj ARPA-e za 2018. godinu i Bilješke

Financijski izvještaj ARPA-e za 2019. godinu i Bilješke

Financijski izvještaj ARPA-e za 2020. godinu i Bilješke

Financijski izvješaj ARPA-e za 2021. godinu i Bilješke

 

7) Izjave

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA) obavezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni www.arpa.hr (https:// www.arpa.hr).

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Ova internetska stranica je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja  za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena  5. listopada 2020. temeljem samoprocjene koju je provela ARPA.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva ARPA-e možete dobiti povratne informacije i /ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti:

 • elektroničkom poštom: pristupacnost@arpa.hr
 • poštom na adresu: Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, A. von Humboldta  4, 10000 Zagreb

 

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnog sjedišta www.arpa.hr, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske:

 • telefonom: 01 4609 041
 • telefaksom: 01 4609 096
 • elektroničkom poštom: ppi@pristupinfo.hr
 • poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb

 

 
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) ARPA je donijela:
 
 

1) Interni akti ARPA-e:

- Pročišćeni tekst Statuta

 

2) Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2015.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2021.

 

3) Godišnja izvješća o radu Agencije

Godišnje izvješće o radu Agencije za 2015. godinu

Izvješće o radu za 2016. godinu

Izvješće o radu za 2017. godinu

Izvješće o radu za 2018. godinu

Izvješće o radu za 2019. godinu

Izvješće o radu za 2020. godinu

 

4) Planovi rada Agencije

Program rada Agencije za 2016. godinu

Program rada Agencije za 2017. godinu

Program rada Agencije za 2018. godinu

Program rada Agencije za 2019. godinu

Program rada Agencije za 2020. godinu

 

5) Odluke

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2016. i projekcije za 2017. i 2018.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.

Obrazloženje proračuna 2019.-2021.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.

Obrazloženje proračuna 2020.-2022.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.

 

6) Financijski izvještaji

Financijski izvještaj ARPA-e za 2016. godinu

Financijski izvještaj ARPA-e za 2017. godinu

Financijski izvještaj ARPA-e za 2018. godinu i Bilješke

Financijski izvještaj ARPA-e za 2019. godinu i Bilješke

Financijski izvještaj ARPA-e za 2020. godinu i Bilješke

Financijski izvješaj ARPA-e za 2021. godinu i Bilješke

 

7) Izjave

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA) obavezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni www.arpa.hr (https:// www.arpa.hr).

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Ova internetska stranica je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja  za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena  5. listopada 2020. temeljem samoprocjene koju je provela ARPA.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva ARPA-e možete dobiti povratne informacije i /ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti:

 • elektroničkom poštom: pristupacnost@arpa.hr
 • poštom na adresu: Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, A. von Humboldta  4, 10000 Zagreb

 

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnog sjedišta www.arpa.hr, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske:

 • telefonom: 01 4609 041
 • telefaksom: 01 4609 096
 • elektroničkom poštom: ppi@pristupinfo.hr
 • poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb

 

Ispiši stranicu
O nama
Tražilica

Kontakt

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Adresa: Alexandera von Humboldta 4/V; 10000 Zagreb

 

Kontakt:
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

 

Pisarnica (kontakt): pisarnica@arpa.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Adresa: Alexandera von Humboldta 4/V; 10000 Zagreb

 

Kontakt:
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

 

Pisarnica (kontakt): pisarnica@arpa.hr