Pravo na pristup informacijama
 
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) ARPA je donijela:
 
 

1) Interni akti ARPA-e:

- Pročišćeni tekst Statuta

 

 

2) Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2015.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020.

 

3) Godišnja izvješća o radu Agencije

Godišnje izvješće o radu Agencije za 2015. godinu

Izvješće o radu za 2016. godinu

Izvješće o radu za 2017. godinu

 

4) Planovi rada Agencije

Program rada Agencije za 2016. godinu

Program rada Agencije za 2017. godinu

Program rada Agencije za 2018. godinu

 

5) Odluke

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2016. i projekcije za 2017. i 2018.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.

Obrazloženje proračuna 2019.-2021.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.

Obrazloženje proračuna 2020.-2022.

 

6) Financijski izvještaji

Financijski izvještaj ARPA-e za 2016. godinu

Financijski izvještaj ARPA-e za 2017. godinu

Financijski izvještaj ARPA-e za 2018. godinu i Bilješke

Financijski izvještaj ARPA-e za 2019. godinu i Bilješke

Financijski izvještaj ARPA-e za 2020. godinu i Bilješke

 

7) Izjave

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA) obavezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni www.arpa.hr (https:// www.arpa.hr).

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Ova internetska stranica je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja  za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena  5. listopada 2020. temeljem samoprocjene koju je provela ARPA.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva ARPA-e možete dobiti povratne informacije i /ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti:

 • elektroničkom poštom: pristupacnost@arpa.hr
 • poštom na adresu: Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, A. von Humboldta  4, 10000 Zagreb

 

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnog sjedišta www.arpa.hr, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske:

 • telefonom: 01 4609 041
 • telefaksom: 01 4609 096
 • elektroničkom poštom: ppi@pristupinfo.hr
 • poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb

 

 
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) ARPA je donijela:
 
 

1) Interni akti ARPA-e:

- Pročišćeni tekst Statuta

 

 

2) Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2015.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020.

 

3) Godišnja izvješća o radu Agencije

Godišnje izvješće o radu Agencije za 2015. godinu

Izvješće o radu za 2016. godinu

Izvješće o radu za 2017. godinu

 

4) Planovi rada Agencije

Program rada Agencije za 2016. godinu

Program rada Agencije za 2017. godinu

Program rada Agencije za 2018. godinu

 

5) Odluke

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2016. i projekcije za 2017. i 2018.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.

Obrazloženje proračuna 2019.-2021.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.

Obrazloženje proračuna 2020.-2022.

 

6) Financijski izvještaji

Financijski izvještaj ARPA-e za 2016. godinu

Financijski izvještaj ARPA-e za 2017. godinu

Financijski izvještaj ARPA-e za 2018. godinu i Bilješke

Financijski izvještaj ARPA-e za 2019. godinu i Bilješke

Financijski izvještaj ARPA-e za 2020. godinu i Bilješke

 

7) Izjave

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA) obavezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni www.arpa.hr (https:// www.arpa.hr).

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Ova internetska stranica je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja  za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena  5. listopada 2020. temeljem samoprocjene koju je provela ARPA.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva ARPA-e možete dobiti povratne informacije i /ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti:

 • elektroničkom poštom: pristupacnost@arpa.hr
 • poštom na adresu: Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, A. von Humboldta  4, 10000 Zagreb

 

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnog sjedišta www.arpa.hr, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske:

 • telefonom: 01 4609 041
 • telefaksom: 01 4609 096
 • elektroničkom poštom: ppi@pristupinfo.hr
 • poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb

 

Ispiši stranicu
O nama
Tražilica

Kontakt

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Alexandera von Humboldta 4/V

10000 Zagreb
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

ARPA pisarnica e-mail adresa: pisarnica@arpa.hr

 

 

  Europska unija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Alexandera von Humboldta 4/V

10000 Zagreb
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

ARPA pisarnica e-mail adresa: pisarnica@arpa.hr

 

 

  Europska unija