AFCOS

Sustav kroz koji se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj te neposredna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF-om), naziva se AFCOS sustav.

Radi postizanja pune operativnosti AFCOS sustava u okviru kojeg se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa EU-a u RH te neposredna suradnja s OLAF-om, Odlukom Vlade RH osnovana je AFCOS mreža (NN 151/2013).

Zadaće AFCOS mreže su:

- suradnja sa Službom za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije i OLAF-om vezano uz pitanja zaštite financijskih interesa EU,

- predlaganje zakonodavnih i drugih mjera s ciljem efikasne zaštite financijskih interesa EU, i

- jačanje međuinstitucionalne suradnje, komunikacije i razmjene podataka s tijelima Sustava izvještavanja o nepravilnostima i Službom za koordinaciju.

AFCOS mrežu čine tijela koja se bave suzbijanjem Nepravilnosti, prijevara, korupcije ili nekog drugog oblika nezakonitih aktivnosti. Konkretnije, tijela AFCOS mreže su sljedeća:

 • Ministarstvo pravosuđa,
 • Ministarstvo unutarnjih poslova,
 • Ministarstvo financija – Porezna uprava, Carinska uprava, Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola, Ured za sprečavanje pranja novca, Sektor za financijski i proračunski nadzor,
 • Ministarstvo gospodarstva – Uprava za politiku javne nabave,
 • Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, i
 • Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA).

Uloga tijela AFCOS mreže preventivna je i savjetodavna. Vezano uz preventivne mjere, najvažniji zadaci AFCOS mreže su oni koji se odnose na koordinaciju, sudjelovanje u stvaranju zakonodavnih mjera, i na aktivnosti edukacije u kontekstu sprečavanja nepravilnosti i prijevara.

Sukladno svojoj savjetodavnoj ulozi u AFCOS sustavu, tijela AFCOS mreže – kada je to potrebno, pružaju stručna mišljenja i pomoć tijelima Sustava za izvještavanje o nepravilnostima, u okviru svojih nadležnosti. Međutim, konačna odluka o tome treba li se prihvatiti savjet tijela AFCOS mreže ili ne, donosi se na razini tijela Sustava za izvještavanje o nepravilnostima.

Sve nepravilnosti vezane uz upravljanje i korištenje sredstava pomoći EU mogu se, između ostalog, prijaviti na adresu: nepravilnosti.eu@mfin.hr.

 

Sustav kroz koji se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj te neposredna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF-om), naziva se AFCOS sustav.

Radi postizanja pune operativnosti AFCOS sustava u okviru kojeg se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa EU-a u RH te neposredna suradnja s OLAF-om, Odlukom Vlade RH osnovana je AFCOS mreža (NN 151/2013).

Zadaće AFCOS mreže su:

- suradnja sa Službom za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije i OLAF-om vezano uz pitanja zaštite financijskih interesa EU,

- predlaganje zakonodavnih i drugih mjera s ciljem efikasne zaštite financijskih interesa EU, i

- jačanje međuinstitucionalne suradnje, komunikacije i razmjene podataka s tijelima Sustava izvještavanja o nepravilnostima i Službom za koordinaciju.

AFCOS mrežu čine tijela koja se bave suzbijanjem Nepravilnosti, prijevara, korupcije ili nekog drugog oblika nezakonitih aktivnosti. Konkretnije, tijela AFCOS mreže su sljedeća:

 • Ministarstvo pravosuđa,
 • Ministarstvo unutarnjih poslova,
 • Ministarstvo financija – Porezna uprava, Carinska uprava, Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola, Ured za sprečavanje pranja novca, Sektor za financijski i proračunski nadzor,
 • Ministarstvo gospodarstva – Uprava za politiku javne nabave,
 • Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, i
 • Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA).

Uloga tijela AFCOS mreže preventivna je i savjetodavna. Vezano uz preventivne mjere, najvažniji zadaci AFCOS mreže su oni koji se odnose na koordinaciju, sudjelovanje u stvaranju zakonodavnih mjera, i na aktivnosti edukacije u kontekstu sprečavanja nepravilnosti i prijevara.

Sukladno svojoj savjetodavnoj ulozi u AFCOS sustavu, tijela AFCOS mreže – kada je to potrebno, pružaju stručna mišljenja i pomoć tijelima Sustava za izvještavanje o nepravilnostima, u okviru svojih nadležnosti. Međutim, konačna odluka o tome treba li se prihvatiti savjet tijela AFCOS mreže ili ne, donosi se na razini tijela Sustava za izvještavanje o nepravilnostima.

Sve nepravilnosti vezane uz upravljanje i korištenje sredstava pomoći EU mogu se, između ostalog, prijaviti na adresu: nepravilnosti.eu@mfin.hr.

 

Ispiši stranicu
Suradnja s drugim tijelima
Tražilica

Kontakt

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Adresa: Alexandera von Humboldta 4/V; 10000 Zagreb

 

Kontakt:
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

 

Pisarnica (kontakt): pisarnica@arpa.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Adresa: Alexandera von Humboldta 4/V; 10000 Zagreb

 

Kontakt:
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

 

Pisarnica (kontakt): pisarnica@arpa.hr