Središnja harmonizacijska jedinica
Prema odredbama Zakona o PIFC, Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija nadležna je za koordinaciju uspostave i razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, odnosno njegovih dviju komponenti financijskog upravljanja i kontrola te unutarnje revizije.
 
Sukladno tome SHJ , zadužena je za:
 • izradu metodologije i standarda rada financijskog upravljanja i kontrola te unutarnje revizije
 • organiziranje izobrazbe osoba odgovornih i uključenih u financijsko upravljanje i kontrole te unutarnju reviziju
 • provjeru kvalitete sustava financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije s ciljem odgovarajućeg praćenja provedbe preporuka i njihova usklađenja kod korisnika proračuna na koje se Zakon odnosi, a u svrhu prikupljanja informacija za poboljšanje metodologije i standarda rada
 
U skladu s nadležnostima, SHJ aktivno treba biti uključena i pratiti odnose koje se razvijaju između unutarnje revizije i Agencije u okviru sustava predpristupnih fondova, odnosno svojom koordinacijskom ulogom doprinijeti razvoju ove suradnje.
 
Aktivna uključenost SHJ prije svega podrazumijeva:
 • razvoj metodologije rada osobito u području revizija sustava EU fondova,
 • organizacija dodatnih izobrazbi za unutarnje revizore u području revizije EU fondova, organizacija radionica između unutarnjih revizora i revizora iz Agencije i slično
 • temeljem informacija o provjeri kvalitete rada unutarnje revizije poboljšati područja u kojima su uočene slabosti kako bi se osiguralo da se poboljša kvaliteta rada unutarnje revizije i stvaraju dobre osnove da se vanjska revizija može koristiti radom unutarnje revizije
 • pratiti poboljšanja financijskog upravljanja i kontrola u sustavu EU fondova koja su rezultat preporuka od strane revizora, bilo vanjskih bilo unutarnjih te sukladno tome unaprijediti metodologiju i standarda rada financijskog upravljanja i kontrola
 
Realizacija prethodno navedenih aktivnosti podrazumijeva aktivnu suradnju SHJ i sa unutarnjim revizorima i s Agencijom.

 

Prema odredbama Zakona o PIFC, Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija nadležna je za koordinaciju uspostave i razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, odnosno njegovih dviju komponenti financijskog upravljanja i kontrola te unutarnje revizije.
 
Sukladno tome SHJ , zadužena je za:
 • izradu metodologije i standarda rada financijskog upravljanja i kontrola te unutarnje revizije
 • organiziranje izobrazbe osoba odgovornih i uključenih u financijsko upravljanje i kontrole te unutarnju reviziju
 • provjeru kvalitete sustava financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije s ciljem odgovarajućeg praćenja provedbe preporuka i njihova usklađenja kod korisnika proračuna na koje se Zakon odnosi, a u svrhu prikupljanja informacija za poboljšanje metodologije i standarda rada
 
U skladu s nadležnostima, SHJ aktivno treba biti uključena i pratiti odnose koje se razvijaju između unutarnje revizije i Agencije u okviru sustava predpristupnih fondova, odnosno svojom koordinacijskom ulogom doprinijeti razvoju ove suradnje.
 
Aktivna uključenost SHJ prije svega podrazumijeva:
 • razvoj metodologije rada osobito u području revizija sustava EU fondova,
 • organizacija dodatnih izobrazbi za unutarnje revizore u području revizije EU fondova, organizacija radionica između unutarnjih revizora i revizora iz Agencije i slično
 • temeljem informacija o provjeri kvalitete rada unutarnje revizije poboljšati područja u kojima su uočene slabosti kako bi se osiguralo da se poboljša kvaliteta rada unutarnje revizije i stvaraju dobre osnove da se vanjska revizija može koristiti radom unutarnje revizije
 • pratiti poboljšanja financijskog upravljanja i kontrola u sustavu EU fondova koja su rezultat preporuka od strane revizora, bilo vanjskih bilo unutarnjih te sukladno tome unaprijediti metodologiju i standarda rada financijskog upravljanja i kontrola
 
Realizacija prethodno navedenih aktivnosti podrazumijeva aktivnu suradnju SHJ i sa unutarnjim revizorima i s Agencijom.

 

Ispiši stranicu
Suradnja s drugim tijelima
Tražilica

Kontakt

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Adresa: Alexandera von Humboldta 4/V; 10000 Zagreb

 

Kontakt:
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

 

Pisarnica (kontakt): pisarnica@arpa.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Adresa: Alexandera von Humboldta 4/V; 10000 Zagreb

 

Kontakt:
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

 

Pisarnica (kontakt): pisarnica@arpa.hr