O nama

ARPA je dužna osigurati djelotvorne i učinkovite revizije s ciljem izražavanja mišljenja o sustavu upravljanja i kontrola te pouzdanosti računovodstvenih podataka, u okviru svojih odgovornosti za revidiranje:

- Europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost,

- Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda

- Programa Europske teritorijalne suradnje,

- Europskog socijalnog fonda i Fonda europske pomoći za najpotrebitije,

- Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj,

- Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi,

- Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, 

- Mehanizama Europskog gospodarskog područja i Norveške pomoći, 

- Mehanizma za oporavak i otpornost (Nacionalnog plana oporavka i otpornosti).

ARPA je operativno tijelo neovisno o sustavima upravljanja i kontrola uspostavljenih za provedbu programa i instrumenata EU, a aktivnosti obavlja uzimajući u obzir međunarodno prihvaćene revizijske standarde te smjernice koje izdaje Europska komisija u kontekstu navedenih standarda. ARPA daje neovisnu i objektivnu ocjenu učinkovitosti sustava upravljanja i kontrola te razumno uvjerenje da su izjave o izdacima i računi predstavljeni Komisiji istiniti, točni i potpuni, te razumno uvjerenje da su predmetne transakcije zakonite i ispravne.

ARPA je također imala funkciju Tijela za reviziju za provedbu Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA komponenti) u Republici Hrvatskoj, a obavlja i funkciju Tijela za reviziju provedbe strukturnih instrumenata i fondova EU iz programskog razdoblja 2007 - 2013. ARPA će ujedno biti Tijelo za reviziju za provedbu programa EU za programsko razdoblje 2021. - 2027.

 

 

 

 

ARPA je dužna osigurati djelotvorne i učinkovite revizije s ciljem izražavanja mišljenja o sustavu upravljanja i kontrola te pouzdanosti računovodstvenih podataka, u okviru svojih odgovornosti za revidiranje:

- Europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost,

- Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda

- Programa Europske teritorijalne suradnje,

- Europskog socijalnog fonda i Fonda europske pomoći za najpotrebitije,

- Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj,

- Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi,

- Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, 

- Mehanizama Europskog gospodarskog područja i Norveške pomoći, 

- Mehanizma za oporavak i otpornost (Nacionalnog plana oporavka i otpornosti).

ARPA je operativno tijelo neovisno o sustavima upravljanja i kontrola uspostavljenih za provedbu programa i instrumenata EU, a aktivnosti obavlja uzimajući u obzir međunarodno prihvaćene revizijske standarde te smjernice koje izdaje Europska komisija u kontekstu navedenih standarda. ARPA daje neovisnu i objektivnu ocjenu učinkovitosti sustava upravljanja i kontrola te razumno uvjerenje da su izjave o izdacima i računi predstavljeni Komisiji istiniti, točni i potpuni, te razumno uvjerenje da su predmetne transakcije zakonite i ispravne.

ARPA je također imala funkciju Tijela za reviziju za provedbu Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA komponenti) u Republici Hrvatskoj, a obavlja i funkciju Tijela za reviziju provedbe strukturnih instrumenata i fondova EU iz programskog razdoblja 2007 - 2013. ARPA će ujedno biti Tijelo za reviziju za provedbu programa EU za programsko razdoblje 2021. - 2027.

 

 

 

 

Ispiši stranicu
O nama
Tražilica

Kontakt

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Adresa: Alexandera von Humboldta 4/V; 10000 Zagreb

 

Kontakt:
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

 

Pisarnica (kontakt): pisarnica@arpa.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Adresa: Alexandera von Humboldta 4/V; 10000 Zagreb

 

Kontakt:
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

 

Pisarnica (kontakt): pisarnica@arpa.hr