Suradnja s drugim tijelima
U svom radu ARPA surađuje s brojnim tijelima u sustavu upravljanja programima EU i šire. Posebice se ističe suradnja ARPA-e s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole (dalje u tekstu: Središnjom harmonizacijskom jedinicom) u sklopu Ministarstva financija te uključenost ARPA-e u AFCOS mrežu.

Suradnja sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom
Odnos između unutarnje revizije i Agencije za reviziju sustava provedbe programa EU proizlazi iz činjenice da i jedina i druga revizija revidiraju isti sustav. Međutim, s obzirom da se unutarnja revizija nalazi unutar sustava, odnosno u tijelima zaduženim za provedbu programa EU, a Agencija kao vanjska revizija izvan sustava, postoje razlike u djelokrugu njihova rada te u linijama izvješćivanja. Unutarnja revizija uspostavljena unutar tijela zaduženih za provedbu programa EU provodi reviziju onog dijela sustava i procesa koji se odvijaju unutar tog tijela. Agencija, prilikom procjene sustava upravljanja i kontrole, između ostalog procjenjuje, odnosno revidira i rad unutarnje revizije kao sastavnog dijela cjelokupnog sustava upravljanja i kontrola. U obavljanju revizije IPA programa revidira funkciju unutarnje revizije kao ključnog elementa unutarnjeg kontrolnog okruženja, i to unutarnje revizije pojedinih tijela IPA programa.
 
Uloga ARPA-e u AFCOS sustavu

Kako bi nadležna tijela, u slučaju prijavljene sumnje na prijevaru ili drugo koruptivno djelo, mogla pravodobno postupati, Odlukom Vlade Republike Hrvatske osnovana je AFCOS mreža kao element AFCOS sustava. Ako Samostalna služba za sprečavanje nepravilnosti i prijevara (SSNIP) smatra da je u konkretnom slučaju potrebno postupanje tijela iz AFCOS mreže, sazvat će sastanak sa svim predstavnicima tijela iz AFCOS mreže i osobom za nepravilnosti koja je podnijela izvješće o nepravilnosti, s ciljem utvrđivanja nadležnosti za postupanje u konkretnom slučaju. Trenutno, tijela u AFCOS mreži surađuju sa Službom. Kontinuirano se održavaju sastanci, ali nije definiran rok u kojem je potrebno poduzeti odgovarajuće radnje i izvijestiti Službu o postignutom napretku. U slučaju kada revizori ARPA-e tijekom obavljanja revizije primijete nepravilnost ili imaju sumnju u istu, prekidaju obavljanje predmetne revizije i o sumnji na nepravilnost ili prijevaru obavještavaju ravnatelja ARPA-e, koji o tome obavještava Čelnika operativne strukture, odnosno Ravnatelja/Direktora provedbenog tijela.

 

 

U svom radu ARPA surađuje s brojnim tijelima u sustavu upravljanja programima EU i šire. Posebice se ističe suradnja ARPA-e s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole (dalje u tekstu: Središnjom harmonizacijskom jedinicom) u sklopu Ministarstva financija te uključenost ARPA-e u AFCOS mrežu.

Suradnja sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom
Odnos između unutarnje revizije i Agencije za reviziju sustava provedbe programa EU proizlazi iz činjenice da i jedina i druga revizija revidiraju isti sustav. Međutim, s obzirom da se unutarnja revizija nalazi unutar sustava, odnosno u tijelima zaduženim za provedbu programa EU, a Agencija kao vanjska revizija izvan sustava, postoje razlike u djelokrugu njihova rada te u linijama izvješćivanja. Unutarnja revizija uspostavljena unutar tijela zaduženih za provedbu programa EU provodi reviziju onog dijela sustava i procesa koji se odvijaju unutar tog tijela. Agencija, prilikom procjene sustava upravljanja i kontrole, između ostalog procjenjuje, odnosno revidira i rad unutarnje revizije kao sastavnog dijela cjelokupnog sustava upravljanja i kontrola. U obavljanju revizije IPA programa revidira funkciju unutarnje revizije kao ključnog elementa unutarnjeg kontrolnog okruženja, i to unutarnje revizije pojedinih tijela IPA programa.
 
Uloga ARPA-e u AFCOS sustavu

Kako bi nadležna tijela, u slučaju prijavljene sumnje na prijevaru ili drugo koruptivno djelo, mogla pravodobno postupati, Odlukom Vlade Republike Hrvatske osnovana je AFCOS mreža kao element AFCOS sustava. Ako Samostalna služba za sprečavanje nepravilnosti i prijevara (SSNIP) smatra da je u konkretnom slučaju potrebno postupanje tijela iz AFCOS mreže, sazvat će sastanak sa svim predstavnicima tijela iz AFCOS mreže i osobom za nepravilnosti koja je podnijela izvješće o nepravilnosti, s ciljem utvrđivanja nadležnosti za postupanje u konkretnom slučaju. Trenutno, tijela u AFCOS mreži surađuju sa Službom. Kontinuirano se održavaju sastanci, ali nije definiran rok u kojem je potrebno poduzeti odgovarajuće radnje i izvijestiti Službu o postignutom napretku. U slučaju kada revizori ARPA-e tijekom obavljanja revizije primijete nepravilnost ili imaju sumnju u istu, prekidaju obavljanje predmetne revizije i o sumnji na nepravilnost ili prijevaru obavještavaju ravnatelja ARPA-e, koji o tome obavještava Čelnika operativne strukture, odnosno Ravnatelja/Direktora provedbenog tijela.

 

 

Ispiši stranicu
Suradnja s drugim tijelima
Tražilica

Kontakt

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Alexandera von Humboldta 4/V

10000 Zagreb
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

ARPA pisarnica e-mail adresa: pisarnica@arpa.hr

 

 

  Europska unija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Alexandera von Humboldta 4/V

10000 Zagreb
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

ARPA pisarnica e-mail adresa: pisarnica@arpa.hr

 

 

  Europska unija