Dobro došli!

Dobro došli na stranice Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA)!

Republika Hrvatska je 1. srpnja 2013. godine postala punopravna članica Europske unije i kao takva, stekla pravo sudjelovanja u fondovima EU, odnosno pravo korištenja financijskih sredstava kroz programe i projekte financirane ili sufinancirane iz proračuna Europske unije.

Jedna od pretpostavki uspješnog i djelotvornog korištenja fondova Europske unije je i učinkovit sustav upravljanja i kontrola unutar nacionalnih struktura zaduženih za njihovu provedbu.

Pri tome je jedan od glavnih čimbenika za provedbu programa Europske unije upravo Tijelo za reviziju (eng. Audit Authority). Ulogu Tijela za reviziju u Republici Hrvatskoj ima Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (dalje u tekstu: ARPA), koja je osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske u lipnju 2008.

Osnivač ARPA-e je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Ministarstvo financija. ARPA je osnovana kao javna ustanova, a djelatnost su joj revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske Unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku.

ARPA izrađuje i dostavlja godišnja revizijska (kontrolna) izvješća te revizijska mišljenja i službama Europske komisije pri čemu izvještava o učinkovitosti i djelotvornosti sustava upravljanja i  kontrole EU fondova u Republici Hrvatskoj, te o valjanosti, ispravnosti i zakonitosti svih računovodstvenih evidencija i izvršenih transakcija. Time je ARPA, kao hrvatsko Tijelo za reviziju, izravno odgovorna upravo Europskoj komisiji, istovremeno štiteći financijske interese Republike Hrvatske i Europske unije.

Na našoj mrežnoj stranici želimo vam što više približiti svoj rad i svoju ulogu. Nadam se da ćete saznati vama potrebne informacije te pronaći niz zanimljivosti o sustavu provedbe i revizijama programa Europske unije koji se provode u Republici Hrvatskoj.

 

S poštovanjem,


Neven Šprlje, ravnatelj Agencije

Ispiši stranicu
Tražilica

Kontakt

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Adresa: Alexandera von Humboldta 4/V; 10000 Zagreb

 

Kontakt:
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

 

Pisarnica (kontakt): pisarnica@arpa.hr