Dobro došli!

Dobro došli na stranice Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA)!

Republika Hrvatska je 1. srpnja 2013. godine postala 28. punopravna članica Europske Unije i kao takva, stekla pravo sudjelovanja u fondovima EU, odnosno pravo korištenja financijskih sredstava kroz programe i projekte financirane ili sufinancirane iz proračuna Europske Unije.

 

Jedna od pretpostavki uspješnog i djelotvornog korištenja fondova Europske Unije je i učinkovit sustav upravljanja i kontrola unutar nacionalnih struktura zaduženih za njihovu provedbu.

 

Jedan od glavnih čimbenika za provedbu programa Europske Unije je Tijelo za reviziju (eng. Audit Authority). Ulogu Tijela za reviziju u Republici Hrvatskoj ima Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije (dalje u tekstu: ARPA), koja je osnovana uredbom Vlade Republike Hrvatske u lipnju 2008.

 

Osnivač ARPA-e je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Ministarstvo financija. ARPA je osnovana kao javna ustanova, a djelatnost su joj revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske Unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku.

 

            ARPA izrađuje i dostavlja godišnja revizijska (kontrolna) izvješća te revizijska mišljenja i službama Europske komisije pri čemu izvještava o učinkovitosti i djelotvornosti sustava upravljanja i  kontrole EU fondova u Republici Hrvatskoj, te o valjanosti, ispravnosti i zakonitosti svih računovodstvenih evidencija i izvršenih transakcija. Time je ARPA, kao hrvatsko Tijelo za reviziju, izravno odgovorna upravo Europskoj komisiji, istovremeno štiteći financijske interese Republike Hrvatske i Europske Unije.

 

Ovim putem želimo vam što više približiti svoj rad i svoju ulogu. Nadam se da ćete saznati vama potrebne informacije, pronaći i niz zanimljivosti o sustavu provedbe programa te pobliže upoznati tim naših stručnjaka revizora koji svojim radom, trudom i predanošću pridonose vama i dobrobiti Republike Hrvatske kao članice Europske unije.

 

S poštovanjem,

Neven Šprlje, ravnatelj Agencije

Dobro došli na stranice Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA)!

Republika Hrvatska je 1. srpnja 2013. godine postala 28. punopravna članica Europske Unije i kao takva, stekla pravo sudjelovanja u fondovima EU, odnosno pravo korištenja financijskih sredstava kroz programe i projekte financirane ili sufinancirane iz proračuna Europske Unije.

 

Jedna od pretpostavki uspješnog i djelotvornog korištenja fondova Europske Unije je i učinkovit sustav upravljanja i kontrola unutar nacionalnih struktura zaduženih za njihovu provedbu.

 

Jedan od glavnih čimbenika za provedbu programa Europske Unije je Tijelo za reviziju (eng. Audit Authority). Ulogu Tijela za reviziju u Republici Hrvatskoj ima Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije (dalje u tekstu: ARPA), koja je osnovana uredbom Vlade Republike Hrvatske u lipnju 2008.

 

Osnivač ARPA-e je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Ministarstvo financija. ARPA je osnovana kao javna ustanova, a djelatnost su joj revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske Unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku.

 

            ARPA izrađuje i dostavlja godišnja revizijska (kontrolna) izvješća te revizijska mišljenja i službama Europske komisije pri čemu izvještava o učinkovitosti i djelotvornosti sustava upravljanja i  kontrole EU fondova u Republici Hrvatskoj, te o valjanosti, ispravnosti i zakonitosti svih računovodstvenih evidencija i izvršenih transakcija. Time je ARPA, kao hrvatsko Tijelo za reviziju, izravno odgovorna upravo Europskoj komisiji, istovremeno štiteći financijske interese Republike Hrvatske i Europske Unije.

 

Ovim putem želimo vam što više približiti svoj rad i svoju ulogu. Nadam se da ćete saznati vama potrebne informacije, pronaći i niz zanimljivosti o sustavu provedbe programa te pobliže upoznati tim naših stručnjaka revizora koji svojim radom, trudom i predanošću pridonose vama i dobrobiti Republike Hrvatske kao članice Europske unije.

 

S poštovanjem,

Neven Šprlje, ravnatelj Agencije

Ispiši stranicu
Tražilica

Kontakt

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Alexandera von Humboldta 4/V

10000 Zagreb
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

ARPA pisarnica e-mail adresa: pisarnica@arpa.hr

 

 

  Europska unija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Alexandera von Humboldta 4/V

10000 Zagreb
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

ARPA pisarnica e-mail adresa: pisarnica@arpa.hr

 

 

  Europska unija