Natječaji za zapošljavanje

 

Upravno vijeće Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), a u svezi s člankom 7. i 8. Uredbe o osnivanju Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (Narodne novine, br. 73/08), raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

 

Uvjeti:

- završen diplomski sveučilišni studij – magistar/magistra oec. ili iur. ili specijalistički diplomski stručni studij – stručni specijalist/stručna specijalistica oec. ili iur. ili završen studij kojim se stjecala VSS ekonomske ili pravne struke

- 6 godina radnog staža u struci na odgovarajućim poslovima

- certifikat ili odgovarajuće stručno ovlaštenje za revizora

- aktivno znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

- hrvatsko državljanstvo

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis i detaljan opis dosadašnjeg rada
  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o radnom stažu
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • uvjerenje da se protiv natjecatelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • certifikat ili odgovarajuće stručno ovlaštenje za revizora

 

Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

 

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/V, s naznakom:  ''Natječaj za ravnatelja – Upravno vijeće''. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O izboru kandidata, svaki  natjecatelj bit će obaviješten najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

Klasa:003-05/20-01/03

Ur.br.: 327-01/20-02

 

 

 

                                            Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

 

 

Ispiši stranicu
O nama
Tražilica

Kontakt

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Alexandera von Humboldta 4/V

10000 Zagreb
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

ARPA pisarnica e-mail adresa: pisarnica@arpa.hr

 

 

  Europska unija