MISIJA I VIZIJA

 MISIJA

ARPA je osnovana kako bi obavljala funkcije i odgovornosti Tijela za reviziju u sustavu EU fondova u Republici Hrvatskoj. ARPA je operativno tijelo neovisno o sustavima upravljanja i kontrola uspostavljenih za provedbu programa i instrumenata EU, a aktivnosti obavlja uzimajući u obzir međunarodno prihvaćene revizijske standarde te smjernice koje je izdala Europska komisija u kontekstu navedenih standarda. ARPA daje neovisnu i objektivnu ocjenu učinkovitosti sustava upravljanja i kontrola te razumno uvjerenje da su izjave o izdacima i računi predstavljeni Komisiji istiniti, potpuni i točni te, shodno tome, razumno uvjerenje da su predmetne transakcije zakonite i ispravne.  
 
 
Povelja o dobroj revizijskoj praksi - usvojila revizorska zajednica na Homolognom sastanku 2017.
 
 
 

            Kroz svoj rad i djelovanje ARPA, u okviru svojih odgovornosti za revidiranje fondova EU-a i provedbenog sustava, osigurava djelotvorne i učinkovite revizije s ciljem povećanja djelotvornosti i učinkovitosti svih subjekata uključenih u upravljanje EU fondovima u Republici Hrvatskoj.

 

 MISIJA

ARPA je osnovana kako bi obavljala funkcije i odgovornosti Tijela za reviziju u sustavu EU fondova u Republici Hrvatskoj. ARPA je operativno tijelo neovisno o sustavima upravljanja i kontrola uspostavljenih za provedbu programa i instrumenata EU, a aktivnosti obavlja uzimajući u obzir međunarodno prihvaćene revizijske standarde te smjernice koje je izdala Europska komisija u kontekstu navedenih standarda. ARPA daje neovisnu i objektivnu ocjenu učinkovitosti sustava upravljanja i kontrola te razumno uvjerenje da su izjave o izdacima i računi predstavljeni Komisiji istiniti, potpuni i točni te, shodno tome, razumno uvjerenje da su predmetne transakcije zakonite i ispravne.  
 
 
Povelja o dobroj revizijskoj praksi - usvojila revizorska zajednica na Homolognom sastanku 2017.
 
 
 

            Kroz svoj rad i djelovanje ARPA, u okviru svojih odgovornosti za revidiranje fondova EU-a i provedbenog sustava, osigurava djelotvorne i učinkovite revizije s ciljem povećanja djelotvornosti i učinkovitosti svih subjekata uključenih u upravljanje EU fondovima u Republici Hrvatskoj.

 

Ispiši stranicu
O nama
Tražilica

Kontakt

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Alexandera von Humboldta 4/V

10000 Zagreb
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

ARPA pisarnica e-mail adresa: pisarnica@arpa.hr

 

 

  Europska unija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Alexandera von Humboldta 4/V

10000 Zagreb
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

ARPA pisarnica e-mail adresa: pisarnica@arpa.hr

 

 

  Europska unija