Article Details
Što propisuje i donosi Komisija?

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ovog članka, Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju modeli za revizijsku strategiju, revizorsko mišljenje i izvješća o kontroli. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte kako bi utvrdila opseg i sadržaj revizija operacija i revizija računa te metodologiju za odabir uzorka operacija.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte kojim se utvrđuju detaljna pravila za korištenje podataka prikupljenih tijekom revizija koje su proveli dužnosnici Komisije ili ovlašteni predstavnici Komisije.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
Povratak
Ispiši stranicu
Dogodila se pogreška. Error: Unable to load the Article Details page.