Svečanost zatvaranja Twinning Light projekta
Svečanost otvorenja TWL projekta iz Prijelaznog instrumenta
Svečanost zatvaranja IPA 2012 TWL projekta
Održana svečanost otvorenja TWL projekta
Svečano zatvoren twinning light projekt
Svečanost otvaranja projekta
Zatvaranje IPA 2009 Twinning projekta
Najava - tjedan EU fondova
IPA 2009 Twinning projekt službeno predstavljen
ARPA u emisiji Putem europskih fondova
Održana Konferencija o važnosti i funkcijama Tijela za reviziju
Radionica o uvodu u IT reviziju fondova EU
Regionalna konferencija o revidiranju IPA-e
Radionica o revizijama financijskog izravnanja
Seminar o trenutnim izazovima Tijela za reviziju i Grupa revizora u okviru ETS-a i programa IPA-e
Regionalna konferencija o unutarnjoj financijskoj kontroli u javnom sektoru
Regionalna konferencija Tijela za reviziju
Radionica na temu poslovne retorike, neverbalnog komuniciranja i ključnih vještina poslovne komunika
Radionice na temu revizija operacija održane u suradnji sa SIGMA-om
Predstavnici Europskog revizorskog suda posjetili ARPA-u
Projekt „MATRAFLEX – Podrška MFIN – Samostalnoj službi za unutarnju reviziju u reviziji EU fondova“
Studijsko putovanje revizora ARPA-e u Bugarsku i Mađarsku
Revizori ARPA-e u Baškoj sudjelovali na trodnevnom seminaru u sklopu projekta PHARE 2006
Revizori Glavne uprave za poljoprivredu posjetili ARPA-u u svezi nadolazećih revizija IPARD-a
Tražilica

Kontakt

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Alexandera von Humboldta 4/V

10000 Zagreb
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

ARPA pisarnica e-mail adresa: pisarnica@arpa.hr

 

 

  Europska unija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Alexandera von Humboldta 4/V

10000 Zagreb
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

ARPA pisarnica e-mail adresa: pisarnica@arpa.hr

 

 

  Europska unija