POLJOPRIVREDNI FONDOVI

Zajednička poljoprivredna politika Europske unije (ZPP) temelji se na dva stupa: tržišnoj politici (potpora za povećanje prihoda) te politici ruralnog razvoja (javna dobra). Za financiranje Zajedničke poljoprivredne politike u razdoblju 2007. - 2013. zadužena su tri instrumenta:

 • Europski fond za garancije u poljoprivredi - EAGF 
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EAFRD 
 • Europski fond za ribarstvo - EFF

Europski fond za garancije u poljoprivredi (European Agricultural Guarantee Fund, EAGF) podupire održivu poljoprivredu te financira izravna plaćanja poljoprivrednicima i mjere koje reguliraju poljoprivredna tržišta, npr. intervencije i povrat sredstava za izvoz. Troškovi koje pokriva EAGF:

 • izravna plaćanja poljoprivrednicima u okviru ZPP-a
 • povrat sredstava za izvoz u treće zemlje koji je odobren u sklopu zajedničke organizacije tržišta (Common Organisation of Markets - CMO)
 • interventna plaćanja kojima se reguliraju poljoprivredna tržišta
 • određene informativne i promotivne mjere (npr. promocija voća u školskoj ishrani)

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD) ima za cilj jačanje europske politike ruralnog razvoja i pojednostavljivanje njezine provedbe. Poboljšava upravljanje i kontrolu nad politikom ruralnog razvoja za razdoblje 2007.-2013. Riječ je o fondu  koji ima skup pravila za ruralni razvoj, a ruralni se razvoj ranije financirao iz tzv. Europskog fonda za usmjeravanje i garancije u poljoprivredi, koji je do 2006. godine bio dio strukturnih fondova EU. Njegove dvije komponente, usmjeravanja i garancije, imale su različita pravila o programiranju, financiranju, izvještavanju i nadzoru. U razdoblju od 2007. do 2013. godine fond raspolaže iznosom od 96,4 milijarde eura. EPFRR ima tri prioritetna cilja kojima se mogu financirati aktivnosti:

 • jačanje konkurentnosti sektora poljoprivrede i šumarstva
 • poboljšanje okoliša i krajolika
 • poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima i postizanje raznolikosti ruralnoga gospodarstva

Svaka tematska os odgovara jednom od prioritetnih ciljeva Plana za ruralni razvoj. Zemlje članice i njihove regije moraju rasporediti sredstva za financiranje ruralnog razvoja na ove tri tematske osi, ali mogu izabrati  mjere i projekte koji najbolje odgovaraju potrebama njihovih ruralnih područja.

Tri su tematske osi dopunjene jednom vrstom zasebne metodološke horizontalne osi, poznatim kao pristup LEADER (os LEADER). Pristup LEADER ("Povezanost aktivnosti za razvoj ruralnog gospodarstva") predstavlja koncept koji je inicirala Europska komisija. Ovim se pristupom ruralno stanovništvo i lokalni čimbenici, uključujući i lokalnu upravu nastoje mobilizirati u svrhu razmatranja potencijala svojega kraja koji treba na kraju uobličiti kroz izradu i primjenu razvojne strategije. LEADER se odnosi na lokalne strategije razvoja koje obuhvaćaju integrirajuće i višesektorske aktivnosti koje se razrađuju i primjenjuju po pristupu odozdo prema gore. Također važno je osnivanje lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) koje će voditi cjelokupan proces koji uključuje inovacije, suradnju i umrežavanje. Korisnici EPFRR projekata mogu biti:

 • ruralni čimbenici, najaktivniji u lokalnim inicijativama za ruralni razvoj
 • poljoprivredne organizacije, udruge i sindikati (koji predstavljaju poljoprivrednike, stručnjake koji nisu poljoprivrednici i mala poduzeća)
 • udruge za zaštitu okoliša
 • organizacije koje pružaju usluge u kulturi zajednice, uključujući medije
 • udruge žena
 • poljoprivrednici, šumari, mladi

Europski fond za ribarstvo (European Fisheries Fund - EMFF) osigurava sredstva ribarskoj industriji i priobalnim zajednicama s ciljem njihove prilagodbe promijenjenim uvjetima u sektoru i postizanja gospodarske i ekološke održivosti. Ovaj instrument podupire Zajedničku ribarsku politiku EU i kao takav zamjenjuje Financijski instrument za usmjeravanje u ribarstvu koji je do 2006. godine bio instrument za strukturnu reformu ribarskog sektora Europske unije. Fond je osmišljen na način da osigura održivo ribarstvo i industriju akvakulture. Kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo se financiraju aktivnosti od istraživanja tržišta do modernizacije flote i smanjenja ribarskih kapaciteta te je stoga snažan alat za upravljanje europskim ribarskim sektorom. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo podupire aktivnosti čiji je cilj:

 • jačanje konkurentnosti
 • jačanje sposobnosti preživljavanja subjekata u ribarskom sektoru
 • promicanje ekološkog ribarstva i metoda proizvodnje
 • poticanje održivog razvoja u ribarskim područjima

Aktivnosti Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo provode se kroz prioritetne mjere koje pokrivaju:

 • prilagodbu ribarske flote EU kroz financijsku pomoć dostupnu ribarima i vlasnicima ribarskih brodova koji su pogođeni mjerama za borbu protiv prekomjernog izlova ribe, za zaštitu javnog zdravlja ili onima kojima treba pomoć kako bi privremeno ili trajno prestali s ribolovom, prekvalificirali se ili otišli u prijevremenu mirovinu. Dodjeljuju se i sredstva za modernizaciju ribarskih brodova kao na primjer za smanjenje količine brodskog otpada, poboljšanje pogona i smanjenje pritiska na okoliš ali pod uvjetom da se ne povećavaju kapaciteti za ulov.
 • zaštitu akvakulture, ribarenje u slatkim vodama, preradu i plasman na tržište - EFPF promiče upotrebu metoda kojima se smanjuju negativne posljedice ribarstva na okoliš te poboljšava ljudsko zdravlje i zdravlje životinja, kao i sigurnost i kvaliteta proizvoda. Sredstva se mogu odobriti za projekte koji će poboljšavati kvalitetu ribarskih proizvoda te njihov plasman na tržište. Ova se pomoć dodjeljuje isključivo na mikro razini tj. malim i srednjim poduzetnicima.
 • zajedničko djelovanje usmjereno prema održivom razvoju ili zaštiti prirodnih resursa, poboljšanju usluga koje pružaju ribarske luke, jačanju tržišta ribljih proizvoda i razvoju partnerstva između znanstvenika i izvođača u ribarskome sektoru.
 • održiv razvoj obalnih ribarskih područja: EFR podupire mjere i inicijative za diversifikaciju.
 • jačanje gospodarstva u područjima koja su pogođena padom ribarskih aktivnosti.

Zajednička poljoprivredna politika Europske unije (ZPP) temelji se na dva stupa: tržišnoj politici (potpora za povećanje prihoda) te politici ruralnog razvoja (javna dobra). Za financiranje Zajedničke poljoprivredne politike u razdoblju 2007. - 2013. zadužena su tri instrumenta:

 • Europski fond za garancije u poljoprivredi - EAGF 
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EAFRD 
 • Europski fond za ribarstvo - EFF

Europski fond za garancije u poljoprivredi (European Agricultural Guarantee Fund, EAGF) podupire održivu poljoprivredu te financira izravna plaćanja poljoprivrednicima i mjere koje reguliraju poljoprivredna tržišta, npr. intervencije i povrat sredstava za izvoz. Troškovi koje pokriva EAGF:

 • izravna plaćanja poljoprivrednicima u okviru ZPP-a
 • povrat sredstava za izvoz u treće zemlje koji je odobren u sklopu zajedničke organizacije tržišta (Common Organisation of Markets - CMO)
 • interventna plaćanja kojima se reguliraju poljoprivredna tržišta
 • određene informativne i promotivne mjere (npr. promocija voća u školskoj ishrani)

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD) ima za cilj jačanje europske politike ruralnog razvoja i pojednostavljivanje njezine provedbe. Poboljšava upravljanje i kontrolu nad politikom ruralnog razvoja za razdoblje 2007.-2013. Riječ je o fondu  koji ima skup pravila za ruralni razvoj, a ruralni se razvoj ranije financirao iz tzv. Europskog fonda za usmjeravanje i garancije u poljoprivredi, koji je do 2006. godine bio dio strukturnih fondova EU. Njegove dvije komponente, usmjeravanja i garancije, imale su različita pravila o programiranju, financiranju, izvještavanju i nadzoru. U razdoblju od 2007. do 2013. godine fond raspolaže iznosom od 96,4 milijarde eura. EPFRR ima tri prioritetna cilja kojima se mogu financirati aktivnosti:

 • jačanje konkurentnosti sektora poljoprivrede i šumarstva
 • poboljšanje okoliša i krajolika
 • poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima i postizanje raznolikosti ruralnoga gospodarstva

Svaka tematska os odgovara jednom od prioritetnih ciljeva Plana za ruralni razvoj. Zemlje članice i njihove regije moraju rasporediti sredstva za financiranje ruralnog razvoja na ove tri tematske osi, ali mogu izabrati  mjere i projekte koji najbolje odgovaraju potrebama njihovih ruralnih područja.

Tri su tematske osi dopunjene jednom vrstom zasebne metodološke horizontalne osi, poznatim kao pristup LEADER (os LEADER). Pristup LEADER ("Povezanost aktivnosti za razvoj ruralnog gospodarstva") predstavlja koncept koji je inicirala Europska komisija. Ovim se pristupom ruralno stanovništvo i lokalni čimbenici, uključujući i lokalnu upravu nastoje mobilizirati u svrhu razmatranja potencijala svojega kraja koji treba na kraju uobličiti kroz izradu i primjenu razvojne strategije. LEADER se odnosi na lokalne strategije razvoja koje obuhvaćaju integrirajuće i višesektorske aktivnosti koje se razrađuju i primjenjuju po pristupu odozdo prema gore. Također važno je osnivanje lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) koje će voditi cjelokupan proces koji uključuje inovacije, suradnju i umrežavanje. Korisnici EPFRR projekata mogu biti:

 • ruralni čimbenici, najaktivniji u lokalnim inicijativama za ruralni razvoj
 • poljoprivredne organizacije, udruge i sindikati (koji predstavljaju poljoprivrednike, stručnjake koji nisu poljoprivrednici i mala poduzeća)
 • udruge za zaštitu okoliša
 • organizacije koje pružaju usluge u kulturi zajednice, uključujući medije
 • udruge žena
 • poljoprivrednici, šumari, mladi

Europski fond za ribarstvo (European Fisheries Fund - EMFF) osigurava sredstva ribarskoj industriji i priobalnim zajednicama s ciljem njihove prilagodbe promijenjenim uvjetima u sektoru i postizanja gospodarske i ekološke održivosti. Ovaj instrument podupire Zajedničku ribarsku politiku EU i kao takav zamjenjuje Financijski instrument za usmjeravanje u ribarstvu koji je do 2006. godine bio instrument za strukturnu reformu ribarskog sektora Europske unije. Fond je osmišljen na način da osigura održivo ribarstvo i industriju akvakulture. Kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo se financiraju aktivnosti od istraživanja tržišta do modernizacije flote i smanjenja ribarskih kapaciteta te je stoga snažan alat za upravljanje europskim ribarskim sektorom. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo podupire aktivnosti čiji je cilj:

 • jačanje konkurentnosti
 • jačanje sposobnosti preživljavanja subjekata u ribarskom sektoru
 • promicanje ekološkog ribarstva i metoda proizvodnje
 • poticanje održivog razvoja u ribarskim područjima

Aktivnosti Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo provode se kroz prioritetne mjere koje pokrivaju:

 • prilagodbu ribarske flote EU kroz financijsku pomoć dostupnu ribarima i vlasnicima ribarskih brodova koji su pogođeni mjerama za borbu protiv prekomjernog izlova ribe, za zaštitu javnog zdravlja ili onima kojima treba pomoć kako bi privremeno ili trajno prestali s ribolovom, prekvalificirali se ili otišli u prijevremenu mirovinu. Dodjeljuju se i sredstva za modernizaciju ribarskih brodova kao na primjer za smanjenje količine brodskog otpada, poboljšanje pogona i smanjenje pritiska na okoliš ali pod uvjetom da se ne povećavaju kapaciteti za ulov.
 • zaštitu akvakulture, ribarenje u slatkim vodama, preradu i plasman na tržište - EFPF promiče upotrebu metoda kojima se smanjuju negativne posljedice ribarstva na okoliš te poboljšava ljudsko zdravlje i zdravlje životinja, kao i sigurnost i kvaliteta proizvoda. Sredstva se mogu odobriti za projekte koji će poboljšavati kvalitetu ribarskih proizvoda te njihov plasman na tržište. Ova se pomoć dodjeljuje isključivo na mikro razini tj. malim i srednjim poduzetnicima.
 • zajedničko djelovanje usmjereno prema održivom razvoju ili zaštiti prirodnih resursa, poboljšanju usluga koje pružaju ribarske luke, jačanju tržišta ribljih proizvoda i razvoju partnerstva između znanstvenika i izvođača u ribarskome sektoru.
 • održiv razvoj obalnih ribarskih područja: EFR podupire mjere i inicijative za diversifikaciju.
 • jačanje gospodarstva u područjima koja su pogođena padom ribarskih aktivnosti.
Ispiši stranicu
EUROPSKI FONDOVI
Tražilica

Kontakt

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Alexandera von Humboldta 4/V

10000 Zagreb
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

ARPA pisarnica e-mail adresa: pisarnica@arpa.hr

 

 

  Europska unija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Alexandera von Humboldta 4/V

10000 Zagreb
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

ARPA pisarnica e-mail adresa: pisarnica@arpa.hr

 

 

  Europska unija