ESI FONDOVI 2014.-2020.

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI U REPUBLICI HRVATSKOJ U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020.

Dokumenti za korištenje sredstava ESI fondova, koje izrađuje Republika Hrvatska, a usvaja Europska komisija su Partnerski sporazum i Programi.

Partnerski sporazum je dokument kojim se za financijsko razdoblje 2014. – 2020. utvrđuju strateška područja ulaganja za ESI fondove te prioriteti i mehanizmi za djelotvorno i učinkovito korištenje sredstava navedenih fondova u svrhu provedbe Strategije Europa 2020. – strategije Europske unije za pametan, održiv i uključiv rast.

Programi su dokumenti kojima se za financijsko razdoblje 2014. – 2020. provode ESI fondovi u skladu s prioritetima iz Partnerskog sporazuma te pravilima za pojedini ESI fond.

ESI fondovi koji se provode u Republici Hrvatskoj su:

– Europski fond za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: EFRR)

– Europski socijalni fond (u daljnjem tekstu: ESF)

– Kohezijski fond

– Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (u daljnjem tekstu: EFPR) te

– Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR).

 

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI U REPUBLICI HRVATSKOJ U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020.

Dokumenti za korištenje sredstava ESI fondova, koje izrađuje Republika Hrvatska, a usvaja Europska komisija su Partnerski sporazum i Programi.

Partnerski sporazum je dokument kojim se za financijsko razdoblje 2014. – 2020. utvrđuju strateška područja ulaganja za ESI fondove te prioriteti i mehanizmi za djelotvorno i učinkovito korištenje sredstava navedenih fondova u svrhu provedbe Strategije Europa 2020. – strategije Europske unije za pametan, održiv i uključiv rast.

Programi su dokumenti kojima se za financijsko razdoblje 2014. – 2020. provode ESI fondovi u skladu s prioritetima iz Partnerskog sporazuma te pravilima za pojedini ESI fond.

ESI fondovi koji se provode u Republici Hrvatskoj su:

– Europski fond za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: EFRR)

– Europski socijalni fond (u daljnjem tekstu: ESF)

– Kohezijski fond

– Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (u daljnjem tekstu: EFPR) te

– Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR).

 

Ispiši stranicu
EUROPSKI FONDOVI
Tražilica

Kontakt

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Alexandera von Humboldta 4/V

10000 Zagreb
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

ARPA pisarnica e-mail adresa: pisarnica@arpa.hr

 

 

  Europska unija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Alexandera von Humboldta 4/V

10000 Zagreb
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

ARPA pisarnica e-mail adresa: pisarnica@arpa.hr

 

 

  Europska unija