ESI FONDOVI 2014.-2020.

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI U REPUBLICI HRVATSKOJ U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020.

Dokumenti za korištenje sredstava ESI fondova, koje izrađuje Republika Hrvatska, a usvaja Europska komisija su Partnerski sporazum i Programi.

Partnerski sporazum je dokument kojim se za financijsko razdoblje 2014. – 2020. utvrđuju strateška područja ulaganja za ESI fondove te prioriteti i mehanizmi za djelotvorno i učinkovito korištenje sredstava navedenih fondova u svrhu provedbe Strategije Europa 2020. – strategije Europske unije za pametan, održiv i uključiv rast.

Programi su dokumenti kojima se za financijsko razdoblje 2014. – 2020. provode ESI fondovi u skladu s prioritetima iz Partnerskog sporazuma te pravilima za pojedini ESI fond.

ESI fondovi koji se provode u Republici Hrvatskoj su:

 • Europski fond za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: EFRR)
 • Europski socijalni fond (u daljnjem tekstu: ESF)
 • Kohezijski fond (KF)
 • Fond europske pomoći za najpotrebitije
 • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (u daljnjem tekstu: EFPR) te
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR).

Više informacija na poveznici: https://strukturnifondovi.hr/.

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI U REPUBLICI HRVATSKOJ U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020.

Dokumenti za korištenje sredstava ESI fondova, koje izrađuje Republika Hrvatska, a usvaja Europska komisija su Partnerski sporazum i Programi.

Partnerski sporazum je dokument kojim se za financijsko razdoblje 2014. – 2020. utvrđuju strateška područja ulaganja za ESI fondove te prioriteti i mehanizmi za djelotvorno i učinkovito korištenje sredstava navedenih fondova u svrhu provedbe Strategije Europa 2020. – strategije Europske unije za pametan, održiv i uključiv rast.

Programi su dokumenti kojima se za financijsko razdoblje 2014. – 2020. provode ESI fondovi u skladu s prioritetima iz Partnerskog sporazuma te pravilima za pojedini ESI fond.

ESI fondovi koji se provode u Republici Hrvatskoj su:

 • Europski fond za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: EFRR)
 • Europski socijalni fond (u daljnjem tekstu: ESF)
 • Kohezijski fond (KF)
 • Fond europske pomoći za najpotrebitije
 • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (u daljnjem tekstu: EFPR) te
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR).

Više informacija na poveznici: https://strukturnifondovi.hr/.

Ispiši stranicu
EUROPSKI FONDOVI
Tražilica

Kontakt

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Adresa: Alexandera von Humboldta 4/V; 10000 Zagreb

 

Kontakt:
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

 

Pisarnica (kontakt): pisarnica@arpa.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Adresa: Alexandera von Humboldta 4/V; 10000 Zagreb

 

Kontakt:
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

 

Pisarnica (kontakt): pisarnica@arpa.hr