Programi Europske teritorijalne suradnje
Programi Europske teritorijalne suradnje

Cilj prekogranične suradnje usmjeren je na rješavanje zajedničkih izazova koji su zajednički identificirani u pograničnim regijama, poput loše dostupnosti, posebno u odnosu na povezivost informacijskih i komunikacijskih tehnologija i prometnu infrastrukturu, lokalnih industrija u opadanju, neodgovarajućeg poslovnog okruženja, nedostatka umreženosti između lokalnih i regionalnih uprava, niskih razina istraživanja i inovacija te preuzimanja informacijskih i komunikacijskih tehnologija, onečišćenja okoliša, sprečavanja rizika, negativnih stavova prema građanima susjednih zemalja te bi cilj trebao biti iskorištavanje neiskorištenih potencijala rasta u pograničnom području (razvoj prekograničnih objekata i klastera za istraživanja i inovacije, integracija prekograničnog tržišta rada, suradnja između obrazovnih institucija, uključujući sveučilišta, ili između zdravstvenih ustanova), uz istovremeno jačanje suradnje u svrhu općeg usklađenog razvoja Unije.

 

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.- 2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje jer se suradnja dviju država odvijala uglavnom u kontekstu multilateralnog IPA programa Jadranska prekogranična suradnja te programa transnacionalne suradnje Mediteran i Jugoistočna Europa. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 15. prosinca 2015. godine.

 

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014.-2020.

Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. nastavak je suradnje dviju država, odnosno pograničnih regija iz prethodnog programskog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između dviju država sudionica Programa. U veljači 2012. godine osnovana je Radna skupina za programiranje koja je započela s dogovorima oko uspostave upravljačke strukture budućeg programa i s radom na pripremi ključnog programskog dokumenta (programa suradnje). Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 7. rujna 2015. godine.

 

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.

Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. nastavak je suradnje dviju država, odnosno pograničnih regija iz prethodnog programskog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između dviju država. U listopadu 2012. godine osnovana je Radna skupina za programiranje koja je započela s dogovorima oko uspostave upravljačke strukture budućeg programa i s radom na pripremi ključnog programskog dokumenta (programa suradnje). Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 30. rujna 2015. godine.

 

INTERREG IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje s obzirom da je nastao spajanjem dvaju bilateralnih programa prekogranične suradnje iz prethodnog razdoblja: Hrvatska – Bosna i Hercegovina i Hrvatska – Crna Gora te s obzirom na činjenicu da će Republika Hrvatska preuzeti dužnost upravljačkog tijela Programa. U svojstvu upravljačkog tijela, Republika Hrvatska zadužena je za sveukupnu koordinaciju procesa izrade ključnog programskog dokumenta (programa suradnje) te je započela s intenzivnim radom na njegovoj pripremi uspostavom Radne skupine za programiranje u kolovozu 2013. godine. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 24. studenog 2015. godine.

 

INTERREG IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020.

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020. nastavak je suradnje dviju država, odnosno pograničnih regija iz prethodnog programskog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između dviju država sudionica programa. Značajna novost u novom programskom razdoblju leži u činjenici da Republika Hrvatska preuzima dužnost upravljačkog tijela programa i u tom svojstvu koordinira proces izrade ključnog programskog dokumenta (programa suradnje) te je započela s intenzivnim radom na njegovoj pripremi uspostavom Radne skupine za programiranje u kolovozu 2013. godine. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 24. kolovoza 2015. godine.

 

U financijskom razdoblju 2007.- 2013. Republika Hrvatska je sudjelovala u dva transnacionalna programa (Jugoistočna Europa i Mediteran), dok je u novom razdoblju 2014.-2020. proširena mogućnost sudjelovanja u četiri programa transnacionalne suradnje (Mediteran, Dunav, Jugoistočna vrata i Središnja Europa), a područja koje će obuhvaćati ti programi će u teritorijalnom smislu uključivati cijelu Hrvatsku.

 

Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran 2014.-2020.

Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020. nastavak je transnacionalne suradnje bez većih izmjena prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između država sudionica programa. U Programu sudjeluje deset država članica EU: Hrvatska, Slovenija, Cipar, Malta, Grčka, određene regije Francuske, Italije, Portugala, Španjolske i Velika Britanije te tri države nečlanice: Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Ulogu Upravljačkog tijela obavljat će kao i u prethodnom razdoblju Regija Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Francuska. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 2. lipnja 2015. godine.

 

Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014.-2020.

U Programu transnacionalne suradnje Dunav sudjeluje devet država članica Europske unije: Austrija, Njemačka (s dvije regije), Slovačka, Češka, Slovenija, Mađarska, Rumunjska, Bugarska i Hrvatska; tri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija te dvije ENI partnerske države: Moldavija i Ukrajina (s četiri regije). Upravljačko tijelo Programa je Ministarstvo nacionalnog gospodarstva, Mađarska. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 20. kolovoza 2015. godine.

 

INTERREG V-B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020.

U Jadransko-jonskom programu transnacionalne suradnje sudjeluju četiri države članice Europske unije: Slovenija, Italija, Grčka i Hrvatska te četiri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Albanija. Upravljačko tijelo Programa je Regija Emilia-Romagna, Italija. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 20. listopada 2015. godine.

 

Program transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014.-2020.

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa u teritorijalnom smislu obuhvaća 9 država članica Europske unije (Austrija, Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Slovenija i Slovačka cijelim teritorijem sudjeluju u Programu, dok Njemačka i Italija sudjeluju samo dijelom svojih regija). Upravljačko tijelo Programa je Grad Beč, Austrija. Program je odobren od strane Europske komisije 16. prosinca 2014. godine.

 

Pristupanjem u Europsku uniju Republici Hrvatskoj se otvorila mogućnost sudjelovanja i u trećem dijelu europske teritorijalne suradnje – i to u sljedećim programima međuregionalne suradnje: ESPON, INTERACT III, INTERREG VC i URBACT.

1. INTERACT III 2014.-2020.

INTERACT III je program međuregionalne suradnje u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje, a služi za jačanje učinkovitosti Kohezijske politike kroz promicanje razmjene iskustava u pogledu identifikacije, prijenosa i širenja dobre prakse te inovativnih pristupa u odnosu na provedbu programa teritorijalne suradnje i aktivnosti koje se odnose na teritorijalnu suradnju te na korištenje EGTS-a. . Opći cilj programa INTERACT III je razmjena iskustava, identifikacija i prenošenje dobre prakse te inovativni pristupi u provedbi teritorijalne suradnje. Na taj način, program je usredotočen na poboljšanje tri specifična područja:

1. Upravljanje i kontrola kapaciteta ETS programa


2. Kapaciteti u području europske teritorijalne suradnje u dostizanju i komuniciranju programskih rezultata

3. Upravljačka sposobnost za provođenje inovativnih pristupa, npr. kroz Europsku skupinu za teritorijalnu suradnju (EGTC), makro-regionalne strategije i suradnju u ostalim programima
 

2. INTERREG VC 2014.-2020.

INTERREG EUROPA promiče razmjenu iskustava o tematskim ciljevima među partnerima diljem Unije kroz identifikaciju i širenje dobre prakse s ciljem njezinog prijenosa prvenstveno na Operativne programe u okviru ulaganja za rast i radna mjesta, ali i programima u okviru europske teritorijalne suradnju. To će biti učinjeno kroz podršku i olakšanje učenja politika, dijeljenjem znanja i prijenosom dobre prakse između regionalnih i lokalnih tijela te drugih aktera regionalne važnosti. Program pokriva cijeli teritorij Europske unije, Norvešku i Švicarsku. Program je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj s proračunom od 359.000.000,00 EUR za razdoblje 2014. – 2020.

Cilj prekogranične suradnje usmjeren je na rješavanje zajedničkih izazova koji su zajednički identificirani u pograničnim regijama, poput loše dostupnosti, posebno u odnosu na povezivost informacijskih i komunikacijskih tehnologija i prometnu infrastrukturu, lokalnih industrija u opadanju, neodgovarajućeg poslovnog okruženja, nedostatka umreženosti između lokalnih i regionalnih uprava, niskih razina istraživanja i inovacija te preuzimanja informacijskih i komunikacijskih tehnologija, onečišćenja okoliša, sprečavanja rizika, negativnih stavova prema građanima susjednih zemalja te bi cilj trebao biti iskorištavanje neiskorištenih potencijala rasta u pograničnom području (razvoj prekograničnih objekata i klastera za istraživanja i inovacije, integracija prekograničnog tržišta rada, suradnja između obrazovnih institucija, uključujući sveučilišta, ili između zdravstvenih ustanova), uz istovremeno jačanje suradnje u svrhu općeg usklađenog razvoja Unije.

 

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.- 2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje jer se suradnja dviju država odvijala uglavnom u kontekstu multilateralnog IPA programa Jadranska prekogranična suradnja te programa transnacionalne suradnje Mediteran i Jugoistočna Europa. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 15. prosinca 2015. godine.

 

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014.-2020.

Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. nastavak je suradnje dviju država, odnosno pograničnih regija iz prethodnog programskog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između dviju država sudionica Programa. U veljači 2012. godine osnovana je Radna skupina za programiranje koja je započela s dogovorima oko uspostave upravljačke strukture budućeg programa i s radom na pripremi ključnog programskog dokumenta (programa suradnje). Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 7. rujna 2015. godine.

 

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.

Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. nastavak je suradnje dviju država, odnosno pograničnih regija iz prethodnog programskog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između dviju država. U listopadu 2012. godine osnovana je Radna skupina za programiranje koja je započela s dogovorima oko uspostave upravljačke strukture budućeg programa i s radom na pripremi ključnog programskog dokumenta (programa suradnje). Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 30. rujna 2015. godine.

 

INTERREG IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje s obzirom da je nastao spajanjem dvaju bilateralnih programa prekogranične suradnje iz prethodnog razdoblja: Hrvatska – Bosna i Hercegovina i Hrvatska – Crna Gora te s obzirom na činjenicu da će Republika Hrvatska preuzeti dužnost upravljačkog tijela Programa. U svojstvu upravljačkog tijela, Republika Hrvatska zadužena je za sveukupnu koordinaciju procesa izrade ključnog programskog dokumenta (programa suradnje) te je započela s intenzivnim radom na njegovoj pripremi uspostavom Radne skupine za programiranje u kolovozu 2013. godine. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 24. studenog 2015. godine.

 

INTERREG IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020.

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020. nastavak je suradnje dviju država, odnosno pograničnih regija iz prethodnog programskog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između dviju država sudionica programa. Značajna novost u novom programskom razdoblju leži u činjenici da Republika Hrvatska preuzima dužnost upravljačkog tijela programa i u tom svojstvu koordinira proces izrade ključnog programskog dokumenta (programa suradnje) te je započela s intenzivnim radom na njegovoj pripremi uspostavom Radne skupine za programiranje u kolovozu 2013. godine. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 24. kolovoza 2015. godine.

 

U financijskom razdoblju 2007.- 2013. Republika Hrvatska je sudjelovala u dva transnacionalna programa (Jugoistočna Europa i Mediteran), dok je u novom razdoblju 2014.-2020. proširena mogućnost sudjelovanja u četiri programa transnacionalne suradnje (Mediteran, Dunav, Jugoistočna vrata i Središnja Europa), a područja koje će obuhvaćati ti programi će u teritorijalnom smislu uključivati cijelu Hrvatsku.

 

Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran 2014.-2020.

Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020. nastavak je transnacionalne suradnje bez većih izmjena prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između država sudionica programa. U Programu sudjeluje deset država članica EU: Hrvatska, Slovenija, Cipar, Malta, Grčka, određene regije Francuske, Italije, Portugala, Španjolske i Velika Britanije te tri države nečlanice: Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Ulogu Upravljačkog tijela obavljat će kao i u prethodnom razdoblju Regija Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Francuska. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 2. lipnja 2015. godine.

 

Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014.-2020.

U Programu transnacionalne suradnje Dunav sudjeluje devet država članica Europske unije: Austrija, Njemačka (s dvije regije), Slovačka, Češka, Slovenija, Mađarska, Rumunjska, Bugarska i Hrvatska; tri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija te dvije ENI partnerske države: Moldavija i Ukrajina (s četiri regije). Upravljačko tijelo Programa je Ministarstvo nacionalnog gospodarstva, Mađarska. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 20. kolovoza 2015. godine.

 

INTERREG V-B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020.

U Jadransko-jonskom programu transnacionalne suradnje sudjeluju četiri države članice Europske unije: Slovenija, Italija, Grčka i Hrvatska te četiri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Albanija. Upravljačko tijelo Programa je Regija Emilia-Romagna, Italija. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 20. listopada 2015. godine.

 

Program transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014.-2020.

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa u teritorijalnom smislu obuhvaća 9 država članica Europske unije (Austrija, Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Slovenija i Slovačka cijelim teritorijem sudjeluju u Programu, dok Njemačka i Italija sudjeluju samo dijelom svojih regija). Upravljačko tijelo Programa je Grad Beč, Austrija. Program je odobren od strane Europske komisije 16. prosinca 2014. godine.

 

Pristupanjem u Europsku uniju Republici Hrvatskoj se otvorila mogućnost sudjelovanja i u trećem dijelu europske teritorijalne suradnje – i to u sljedećim programima međuregionalne suradnje: ESPON, INTERACT III, INTERREG VC i URBACT.

1. INTERACT III 2014.-2020.

INTERACT III je program međuregionalne suradnje u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje, a služi za jačanje učinkovitosti Kohezijske politike kroz promicanje razmjene iskustava u pogledu identifikacije, prijenosa i širenja dobre prakse te inovativnih pristupa u odnosu na provedbu programa teritorijalne suradnje i aktivnosti koje se odnose na teritorijalnu suradnju te na korištenje EGTS-a. . Opći cilj programa INTERACT III je razmjena iskustava, identifikacija i prenošenje dobre prakse te inovativni pristupi u provedbi teritorijalne suradnje. Na taj način, program je usredotočen na poboljšanje tri specifična područja:

1. Upravljanje i kontrola kapaciteta ETS programa


2. Kapaciteti u području europske teritorijalne suradnje u dostizanju i komuniciranju programskih rezultata

3. Upravljačka sposobnost za provođenje inovativnih pristupa, npr. kroz Europsku skupinu za teritorijalnu suradnju (EGTC), makro-regionalne strategije i suradnju u ostalim programima
 

2. INTERREG VC 2014.-2020.

INTERREG EUROPA promiče razmjenu iskustava o tematskim ciljevima među partnerima diljem Unije kroz identifikaciju i širenje dobre prakse s ciljem njezinog prijenosa prvenstveno na Operativne programe u okviru ulaganja za rast i radna mjesta, ali i programima u okviru europske teritorijalne suradnju. To će biti učinjeno kroz podršku i olakšanje učenja politika, dijeljenjem znanja i prijenosom dobre prakse između regionalnih i lokalnih tijela te drugih aktera regionalne važnosti. Program pokriva cijeli teritorij Europske unije, Norvešku i Švicarsku. Program je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj s proračunom od 359.000.000,00 EUR za razdoblje 2014. – 2020.

Ispiši stranicu
EUROPSKI FONDOVI
Tražilica

Kontakt

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Alexandera von Humboldta 4/V

10000 Zagreb
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

ARPA pisarnica e-mail adresa: pisarnica@arpa.hr

 

 

  Europska unija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Alexandera von Humboldta 4/V

10000 Zagreb
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

ARPA pisarnica e-mail adresa: pisarnica@arpa.hr

 

 

  Europska unija