Azil, Migracije i Unutarnja sigurnost

U sklopu Financijskog okvira od 2014. do 2020. godine mogu se financirati nacionalni programi, djelovanja Europske unije, tehnička pomoć na inicijativu Europske komisije i hitna pomoć.

Višegodišnji financijski okvir odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine.

Za područje unutarnjih poslova predviđena su dva fonda:

Fond za azil, migracije i integraciju

Fond za unutarnju sigurnost – podijeljen je na dvije komponente:
 

  • Instrument financijske potpore za vanjske granice i vize
  • Instrument za financijsku potporu policijskoj suradnji, sprječavanju i suzbijanju kriminala i upravljanju kriznim situacijama


Temeljni pravni akti (uredbe o uspostavljanju fondova i horizontalna uredba o općim pravilima) su usvojeni sredinom travnja 2014. godine, a objavljeni u Službenom listu Europske unije u svibnju 2014. godine.

Fond za azil, migracije i integraciju (Asylum, Migration and Integration Fund)

Opći cilj fonda jest učinkovito upravljanje migracijskim tokovima, jačanje i razvitak zajedničke politike azila, supsidijarne zaštite i privremene zaštite, zajedničke imigracijske politike,  poštujući pritom pravila i načela iz poglavlja Temeljnih pravila Europske unije.

Iz proračuna Unije za Fond azil i migracije dodijelit će se iznosi od 3,137 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 27.662.317,00 eura.

Nacionalni program AMIF (Fond za azil, migracije i integraciju)

Fond za unutarnju sigurnost (Internal Security Fund)

Opći cilj je pridonijeti visokoj razini sigurnosti u Uniji olakšavanjem putovanja ujednačenim visokokvalitetnim kontrolama vanjskih granica i učinkovitom obradom schengenskih viza u skladu s poštivanjem temeljnih sloboda i ljudskih prava.

Fond podržava osiguravanje provedbe Strategije unutarnje sigurnosti te policijsku suradnju na razini EU, kao i upravljanje vanjskim granicama Unije te zajedničku viznu politiku (komponenta za granice i vize). Također uključuje i razvitak novih informacijskih sustava.

Instrument za financijsku potporu policijskoj suradnji, sprječavanju i suzbijanju kriminala i upravljanju kriznim situacijama

Iz proračuna Unije za ovu komponentu Fonda za unutarnju sigurnost dodijelit će se iznosi od 662 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 21.749.171 eura.

Instrument financijske potpore za vanjske granice i vize

Iz proračuna Unije za ovu komponentu Fonda za unutarnju sigurnost dodijelit će se iznosi od 1,276 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 58.428.385 eura.

U sklopu Financijskog okvira od 2014. do 2020. godine mogu se financirati nacionalni programi, djelovanja Europske unije, tehnička pomoć na inicijativu Europske komisije i hitna pomoć.

Višegodišnji financijski okvir odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine.

Za područje unutarnjih poslova predviđena su dva fonda:

Fond za azil, migracije i integraciju

Fond za unutarnju sigurnost – podijeljen je na dvije komponente:
 

  • Instrument financijske potpore za vanjske granice i vize
  • Instrument za financijsku potporu policijskoj suradnji, sprječavanju i suzbijanju kriminala i upravljanju kriznim situacijama


Temeljni pravni akti (uredbe o uspostavljanju fondova i horizontalna uredba o općim pravilima) su usvojeni sredinom travnja 2014. godine, a objavljeni u Službenom listu Europske unije u svibnju 2014. godine.

Fond za azil, migracije i integraciju (Asylum, Migration and Integration Fund)

Opći cilj fonda jest učinkovito upravljanje migracijskim tokovima, jačanje i razvitak zajedničke politike azila, supsidijarne zaštite i privremene zaštite, zajedničke imigracijske politike,  poštujući pritom pravila i načela iz poglavlja Temeljnih pravila Europske unije.

Iz proračuna Unije za Fond azil i migracije dodijelit će se iznosi od 3,137 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 27.662.317,00 eura.

Nacionalni program AMIF (Fond za azil, migracije i integraciju)

Fond za unutarnju sigurnost (Internal Security Fund)

Opći cilj je pridonijeti visokoj razini sigurnosti u Uniji olakšavanjem putovanja ujednačenim visokokvalitetnim kontrolama vanjskih granica i učinkovitom obradom schengenskih viza u skladu s poštivanjem temeljnih sloboda i ljudskih prava.

Fond podržava osiguravanje provedbe Strategije unutarnje sigurnosti te policijsku suradnju na razini EU, kao i upravljanje vanjskim granicama Unije te zajedničku viznu politiku (komponenta za granice i vize). Također uključuje i razvitak novih informacijskih sustava.

Instrument za financijsku potporu policijskoj suradnji, sprječavanju i suzbijanju kriminala i upravljanju kriznim situacijama

Iz proračuna Unije za ovu komponentu Fonda za unutarnju sigurnost dodijelit će se iznosi od 662 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 21.749.171 eura.

Instrument financijske potpore za vanjske granice i vize

Iz proračuna Unije za ovu komponentu Fonda za unutarnju sigurnost dodijelit će se iznosi od 1,276 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 58.428.385 eura.

Ispiši stranicu
EUROPSKI FONDOVI
Tražilica

Kontakt

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Adresa: Alexandera von Humboldta 4/V; 10000 Zagreb

 

Kontakt:
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

 

Pisarnica (kontakt): pisarnica@arpa.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARPA - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Adresa: Alexandera von Humboldta 4/V; 10000 Zagreb

 

Kontakt:
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-995

 

Pisarnica (kontakt): pisarnica@arpa.hr