AFCOS
AFCOS sustav jest sustav putem kojeg se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije i neposredna suradnja s Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevara (OLAF).
U Republici Hrvatskoj AFCOS sustav obuhvaća:
 • mrežu tijela koja upravljaju i koriste sredstva pomoći EU
 • mrežu tijela koja se bave suzbijanjem prijevara, korupcije ili kojega drugog oblika nepravilnosti u sustavu
 • Ministarstvo financija - Odjel za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, koji unutar sustava obavlja koordinativnu ulogu i čini kontaktnu točku OLAF-u.
AFCOS mreža osnovana je Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 92/08), kojom su ujedno i imenovane odgovorne osobe koje će svoja tijela predstavljati u AFCOS mreži te kojom su definirane zadaće tijela u AFCOS mreži.
AFCOS mrežu čine predstavnici:
 • Ministarstva pravosuđa
 • Ministarstva unutarnjih poslova
 • Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva - Uprave za sustav javne nabave
 • Središnjeg državnog ureda za upravu
 • Državnog ureda za reviziju
 • Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ministarstva financija - Porezne uprave, Carinske uprave, Financijske policije i Sektora za proračunski nadzor.
Ministarstvo financija - Odjel za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, u rad će AFCOS mreže prema potrebi, uključiti i predstavnike drugih državnih tijela.
Sva tijela u AFCOS sustavu dužna su surađivati s Ministarstvom financija - Odjelom za suzbijanje nepravilnosti i prijevara te međusobno razmjenjivati informacije i pružati pomoć vezano uz pitanja zaštite financijskih interesa EU.

Sve nepravilnosti vezane uz upravljanje i korištenje sredstava pomoći EU mogu se prijaviti na adresu: nepravilnosti.eu@mfin.hr
AFCOS sustav jest sustav putem kojeg se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije i neposredna suradnja s Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevara (OLAF).
U Republici Hrvatskoj AFCOS sustav obuhvaća:
 • mrežu tijela koja upravljaju i koriste sredstva pomoći EU
 • mrežu tijela koja se bave suzbijanjem prijevara, korupcije ili kojega drugog oblika nepravilnosti u sustavu
 • Ministarstvo financija - Odjel za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, koji unutar sustava obavlja koordinativnu ulogu i čini kontaktnu točku OLAF-u.
AFCOS mreža osnovana je Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 92/08), kojom su ujedno i imenovane odgovorne osobe koje će svoja tijela predstavljati u AFCOS mreži te kojom su definirane zadaće tijela u AFCOS mreži.
AFCOS mrežu čine predstavnici:
 • Ministarstva pravosuđa
 • Ministarstva unutarnjih poslova
 • Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva - Uprave za sustav javne nabave
 • Središnjeg državnog ureda za upravu
 • Državnog ureda za reviziju
 • Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ministarstva financija - Porezne uprave, Carinske uprave, Financijske policije i Sektora za proračunski nadzor.
Ministarstvo financija - Odjel za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, u rad će AFCOS mreže prema potrebi, uključiti i predstavnike drugih državnih tijela.
Sva tijela u AFCOS sustavu dužna su surađivati s Ministarstvom financija - Odjelom za suzbijanje nepravilnosti i prijevara te međusobno razmjenjivati informacije i pružati pomoć vezano uz pitanja zaštite financijskih interesa EU.

Sve nepravilnosti vezane uz upravljanje i korištenje sredstava pomoći EU mogu se prijaviti na adresu: nepravilnosti.eu@mfin.hr